Sztuka transportu drobnicowego: jak optymalizować przesyłki małogabarytowe?

Wbrew pozorom, transport towarów drobnicowych wymaga znacznie lepszego przygotowania niż przewożenie gabarytów. Optymalizacja procesu pozwoli obniżyć koszty dla inwestora i zapobiec ewentualnym stratom.

Czym jest transport drobnicowy?

Koncept transportu drobnicowego nabrał szczególnego znaczenia w dobie szybkich zakupów online, gdy zwiększeniu uległ nie tylko popyt na całą gamę produktów dostępnych przez Internet, lecz również oczekiwania konsumentów końcowych. W celu spełnienia ich wymogów oraz celów biznesowych inwestorów, którzy prowadzą działalność polegającą na handlu, powstała specyficzna usługa występująca w kręgach międzynarodowych pod nazwami LCL (less than container load), LTL (less than truckload) lub PL (partial load).

Konsolidacja towarów kluczem do opłacalnego transportu drobnicowego

Tym, co może nadać nieekonomiczny charakter przesyłkom drobnicowym, jest niepełne zagospodarowanie jednostki transportowej w ramach jednej trasy. Z drugiej strony, czekanie na to, aż zbierze się cały kontener czy naczepa, może wydłużyć czas realizacji zlecenia przewozowego i powodować opóźnienia. Z tego powodu opłacalne może okazać się skorzystanie z profesjonalnych usług, w ramach których ładunki dla różnych odbiorców są konsolidowane w jeden ładunek zmierzający w jednym kierunku – jak chociażby w przypadku transportu drobnicowego w AsstrA.

Efektywne zagospodarowanie przestrzeni przewozowej samochodu czy też kontenera przewożonego drogą morską, powietrzną lub kolejową, służy nie tylko ograniczeniu kosztów. Umożliwia również właściwe zabezpieczenie ładunku w taki sposób, by ograniczyć jego swobodne poruszanie się wewnątrz jednostki transportowej, co z kolei przyczynia się do ograniczenia ewentualnych strat.

Rola opakowań w transporcie drobnicowym

Biorąc pod uwagę specyfikę przewozu ładunku drobnicowego, warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię jego opakowania. Właściwie wybrane pozwoli nie tylko przyspieszyć proces przeładunku i optymalnie wykorzystać przestrzeń transportową, lecz również obniżyć straty mogące pojawić się na tym etapie.

O czym pamiętać, dobierając właściwe rozwiązania do tego zadania? Proces z pewnością usprawni stosowanie ustandaryzowanych opakowań, których obsługa nie przysporzy trudności, np. palet typu EURO, które są kompatybilne z większością wózków widłowych i innych sprzętów wykorzystywanych w przeładunku. Warto też zwrócić uwagę na możliwość ich sztaplowania, czyli układania piętrowo w celu jak najszczelniejszego wypełnienia dostępnej przestrzeni. Dobrym wyborem będą również składane opakowania zwrotne, które wyróżniają się małą objętością.

Co do samego typu opakowania, inwestorzy mają do dyspozycji szeroki wybór. Drobnicę można bowiem spakować m.in. w kartony, beczki, worki czy skrzynie o wymiarach umożliwiających późniejsze jednostkowanie poprzez:

  • paletyzację – łączenie ładunku na jednej palecie,
  • konteneryzację – łączenie ładunku w jednym kontenerze,
  • pakietyzację – łączenie ładunku w pakiet,
  • stropowanie – wiązanie ze sobą kilku sztuk ładunku.

Podczas poszukiwania właściwego opakowania warto zastanowić się również nad względami środowiskowymi. Duża ilość małych opakowań wykorzystywanych w ramach tego procesu może bowiem przyczynić się do wysokiego śladu węglowego generowanego przez ten system transportowy. Żeby ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, warto rozważyć wybór opakowań wielokrotnego użytku, które okażą się ekonomiczne w przypadku regularnych przewozów podobnych grup produktów.

W optymalizacji pomoże również właściwe oznaczenie ładunku, które ułatwi jego identyfikację i zapobiegnie dostarczeniu go pod niewłaściwy adres. Powinno również wskazywać na sposób obchodzenia się z przewożonym towarem, jeśli zakłada np. zachowanie szczególnej ostrożności.

Ze względu na to, że towar drobnicowy jest kilkukrotnie przeładowywany, a do tego podlega doładunkowi na kolejnych etapach trasy, dobrym pomysłem może okazać się także objęcie go dodatkowym ubezpieczeniem. Dzięki temu ewentualne straty okażą się mniejszym obciążeniem finansowym tak dla inwestora, jak dla przewoźnika.

Właściwe ułożenie towarów w jednostce transportowej

Celem transportu drobnicowego jest zagospodarowanie dostępnej przestrzeni w takim stopniu, jak ma to miejsce w przypadku przewozów pełnogabarytowych. Oznacza to, że poszczególne palety czy pakiety nie mogą zostać wrzucone do środka w losowej kolejności. Wypełnienie kontenera czy naczepy powinno zostać starannie zaplanowane, najlepiej przy użyciu specjalnie do tego przeznaczonego systemu, który uwzględni m.in. takie czynniki, jak:

  • waga towaru,
  • wymiary opakowania,
  • możliwość sztaplowania,
  • miejsce docelowe, do którego ma dotrzeć.

Przygotowanie profesjonalnego projektu załadunku może zająć trochę czasu, ale zapewni maksymalne wykorzystanie środka transportowego. To z kolei przekłada się na większą ładowność i mniejszy koszt przewozu towarów. Przysłuży się również skróceniu procesu samego pakowania, co również oznacza korzyść finansową.

 

Artykuł sponsorowany

0 komentarzy

Dodaj komentarz